DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán doanh nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THI THÀNH VINH THI THÀNH VINH Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ VĂN HƯNG HỒ VĂN HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN KIM TUYẾN NGUYỄN KIM TUYẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NGỌC NGA TRẦN THỊ NGỌC NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THU HẰNG TRẦN THU HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM HOÀNG YẾN PHẠM HOÀNG YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRẦN KIM NGÂN LÊ TRẦN KIM NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ BÍCH NGỌC PHAN THỊ BÍCH NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bách Thể Trân Bách Thể Trân Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trung cấp nghề

03/04/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7.000.000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG TRUNG HIẾU ĐẶNG TRUNG HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

21/03/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 5-10tr
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NGÂN TRẦN THỊ NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/02/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI CHÍ CƯỜNG BÙI CHÍ CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

22/11/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 10 000 000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Bé Huyên Lê Thị Bé Huyên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

22/11/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Ngọc Chính Đoàn Ngọc Chính Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

11/10/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thanh Thủy Trần Thị Thanh Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 1 Tốt nghiệp Đại học

17/07/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN CÔNG MINH TRẦN CÔNG MINH Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/06/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 1000000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HUYÊN CHÂU LÊ THỊ HUYÊN CHÂU Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

07/06/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 20000000-30000000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

30/05/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trang Tố Quyên Trang Tố Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

05/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ CẨM TÚ TRẦN THỊ CẨM TÚ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/01/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYEN TRANG NGUYEN TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

07/04/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 7 năm 2 tháng

DANH MỤC NGÀNH