DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quan hệ quốc tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Trúc Ly Nguyễn Thị Trúc Ly Giới tính: Nữ Tuổi: 34 12/12

26/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quan hệ quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH