DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN LÂM TRƯỜNG TRẦN LÂM TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

13/03/2024

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

26/09/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
- Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tỉnh Bình Dương
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 9000000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thạch Quốc Tuấn Thạch Quốc Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 19 Không yêu cầu

03/01/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG THÀNH NGUYỄN CÔNG THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/06/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG THÀNH NGUYỄN CÔNG THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/12/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7.000.000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 8 tháng

DANH MỤC NGÀNH