DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thạch Quốc Tuấn Thạch Quốc Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 18 Không yêu cầu

03/01/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG THÀNH NGUYỄN CÔNG THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/06/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG THÀNH NGUYỄN CÔNG THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/12/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7.000.000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 8 tháng

DANH MỤC NGÀNH