DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quốc CƯờng Nguyễn Quốc CƯờng Giới tính: Nam Tuổi: 52 09/12

23/05/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THANH CHÂU TRẦN THANH CHÂU Giới tính: Nam Tuổi: 49 Sơ cấp nghề

17/04/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5-10tr
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hữu Phước Lê Hữu Phước Giới tính: Nam Tuổi: 19 Không yêu cầu

08/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦM QUỐC HƯƠNG TRẦM QUỐC HƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 45 12/12

13/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tấn hiển Nguyễn Tấn hiển Giới tính: Nam Tuổi: 40 12/12

07/06/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Văn Hùng Phạm Văn Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 52 Không yêu cầu

14/03/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 10 -15 triệu đồng
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 20 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cao Đức Trung Cao Đức Trung Giới tính: Nam Tuổi: 28 Không yêu cầu

07/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cao Đức Trung Cao Đức Trung Giới tính: Nam Tuổi: 19 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

27/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Văn Nhân Lê Văn Nhân Giới tính: Nam Tuổi: 52 11/12

17/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRUNG HIẾU NGUYỄN TRUNG HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 40 Không yêu cầu

10/01/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ lê tấn dũng lê tấn dũng Giới tính: Nam Tuổi: 59 Không yêu cầu

05/01/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Minh Tâm Trần Minh Tâm Giới tính: Nam Tuổi: 26 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

26/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUỐC VIỆT TRẦN QUỐC VIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 47 Không yêu cầu

01/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀI NGHĨA NGUYỄN HOÀI NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 39 Không yêu cầu

27/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN VŨ NGUYỄN VĂN VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 42 Không yêu cầu

24/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Huy Thơ Lê Huy Thơ Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

16/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn ngọc hạnh Nguyễn ngọc hạnh Giới tính: Nam Tuổi: 28 Không yêu cầu

16/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Thống Nguyễn Văn Thống Giới tính: Nam Tuổi: 53 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

03/06/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nguyễn Hoàng Hải nguyễn Hoàng Hải Giới tính: Nam Tuổi: 20 11/12

01/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 16 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Bé Tám Đặng Bé Tám Giới tính: Nam Tuổi: 46 Không yêu cầu

12/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mai Đình Lân Mai Đình Lân Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trung cấp nghề

15/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Văn Nam Phạm Văn Nam Giới tính: Nam Tuổi: 27 Không yêu cầu

10/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thành Lâm Phạm Thành Lâm Giới tính: Nam Tuổi: 48 Không yêu cầu

05/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 8 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nguyễn  quốc khanh nguyễn quốc khanh Giới tính: Nam Tuổi: 44 Sơ cấp nghề

01/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lâm Dũng Lâm Dũng Giới tính: Nam Tuổi: 41 Không yêu cầu

11/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thành Long Nguyễn Thành Long Giới tính: Nam Tuổi: 36 Không yêu cầu

05/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần văn Hoan Trần văn Hoan Giới tính: Nam Tuổi: 64 Không yêu cầu

24/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Kim Cường Lê Kim Cường Giới tính: Nam Tuổi: 48 Không yêu cầu

28/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ đặng hoàng anh đặng hoàng anh Giới tính: Nam Tuổi: 34 Không yêu cầu

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Diệp Văn Quốc Diệp Văn Quốc Giới tính: Nam Tuổi: 40 Không yêu cầu

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 năm

DANH MỤC NGÀNH