DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Kế Thảo Nguyễn Kế Thảo Giới tính: Nam Tuổi: 28 Cao đẳng nghề

13/04/2024

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
- Tỉnh Bình Phước
- Tỉnh Bình Dương
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 11000000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Chương Nguyễn Ngọc Chương Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Trung cấp

15/11/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 10.000.000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Quốc Thông Huỳnh Quốc Thông Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

22/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG BẢO TRÂN DƯƠNG BẢO TRÂN Giới tính: Nam Tuổi: 46 Sơ cấp nghề

14/03/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5-10tr
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN HÒA THUẬN TRẦN HÒA THUẬN Giới tính: Nam Tuổi: 45 Sơ cấp nghề

22/02/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5-10tr
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG GIANG NGUYỄN HOÀNG GIANG Giới tính: Nam Tuổi: 20 Tốt nghiệp Đại học

25/10/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Ngọc Tuấn Trần Ngọc Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

01/01/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ trần hoàng thông trần hoàng thông Giới tính: Nam Tuổi: 40 12/12

06/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH