DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN THUẬN PHAN VĂN THUẬN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/04/2024

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC HƠN TRẦN NGỌC HƠN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/03/2024

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ KIM CHI PHẠM THỊ KIM CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

14/12/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG ANH PHƯƠNG DƯƠNG ANH PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Tốt nghiệp Trung cấp

24/11/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THANH TRỌNG HỒ THANH TRỌNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trung cấp nghề

24/08/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THANH BẠCH BÙI THANH BẠCH Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Trung cấp

07/08/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM TẤN ĐẠT PHẠM TẤN ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

27/03/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5-10tr
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Bảo Thế Nguyễn Bảo Thế Giới tính: Nam Tuổi: 46 Tốt nghiệp Đại học

22/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nguyễn phúc liêm nguyễn phúc liêm Giới tính: Nam Tuổi: 35 Trung cấp nghề

25/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thanh Bình Võ Thanh Bình Giới tính: Nam Tuổi: 63 Trung cấp nghề

17/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Kiên Cường Nguyễn Kiên Cường Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

26/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Trung Tín Đinh Trung Tín Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

16/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH