DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Tài nguyên và môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mai Thanh Trúc Mai Thanh Trúc Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/06/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Duy Khiêm Trần Duy Khiêm Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

07/02/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 8.000.000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Minh Nhân Nguyễn Minh Nhân Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

30/08/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH