DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ VĂN TÚ NGÔ VĂN TÚ Giới tính: Nam Tuổi: 48 Tốt nghiệp Tiểu học

03/10/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÚY LAN NGUYỄN THỊ THÚY LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 43 Tốt nghiệp Tiểu học

19/09/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ NGỌC DƯƠNG THỊ NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 48 Tốt nghiệp Tiểu học

19/09/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRƯƠNG THU VÂN LÊ TRƯƠNG THU VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 49 09/12

19/09/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG NHÃN NGUYỄN THỊ HỒNG NHÃN Giới tính: Nữ Tuổi: 44 09/12

18/09/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TUYẾT NGUYỄN THỊ TUYẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 54 Tốt nghiệp Tiểu học

15/09/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN NGỌC SƯƠNG PHAN NGỌC SƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 51 Tốt nghiệp Tiểu học

14/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ VĂN CƯỜNG ĐỖ VĂN CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 52 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

12/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

06/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ MẠNH ĐOÀN THỊ MẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 62 Tốt nghiệp Tiểu học

24/08/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ VĂN THÀNH ĐỖ VĂN THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 40 12/12

07/08/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG VĂN NGUYỄN HOÀNG VĂN Giới tính: Nam Tuổi: 37 Không yêu cầu

07/08/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN BÉ XẾP NGUYỄN VĂN BÉ XẾP Giới tính: Nam Tuổi: 18 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

01/08/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN MINH LỊNH TRẦN MINH LỊNH Giới tính: Nam Tuổi: 29 12/12

14/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Công nhân Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THANH HẢI TRẦN THANH HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 43 Không yêu cầu

14/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THỦY PHẠM THỊ THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 53 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

14/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ HẠNH ĐẶNG THỊ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 51 Tốt nghiệp Tiểu học

14/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH NGỌC ĐỨC HUỲNH NGỌC ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 47 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

12/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG KỲ NGUYỄN HOÀNG KỲ Giới tính: Nam Tuổi: 23 12/12

12/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THẾ HIỂN HUỲNH THẾ HIỂN Giới tính: Nam Tuổi: 40 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

12/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM MINH DƯƠNG PHẠM MINH DƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 12/12

12/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG ĐINH HOẢNG YẾN VƯƠNG ĐINH HOẢNG YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 48 12/12

12/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HỒNG TUYẾT TRẦN THỊ HỒNG TUYẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 59 Tốt nghiệp Tiểu học

12/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG HẠ THIÊN THANH TRƯƠNG HẠ THIÊN THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 37 09/12

12/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH ĐẠI NGUYỄN THÀNH ĐẠI Giới tính: Nam Tuổi: 37 09/12

12/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ BÁ TÒNG VÕ BÁ TÒNG Giới tính: Nam Tuổi: 0 Tốt nghiệp Tiểu học

11/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THỊ KIM HỒNG TRỊNH THỊ KIM HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 52 Không yêu cầu

07/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HÀ NGUYỄN THỊ THU HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 60 09/12

04/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH PHONG LÊ THANH PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 50 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

05/06/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5-10tr
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG MINH VƯƠNG MINH Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp THPT (Tú tài)

01/06/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10-20tr
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH