DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H RƯƠNG ADRƠNG H RƯƠNG ADRƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

17/04/2024

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THU HẰNG LÊ THỊ THU HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

17/04/2024

Khu vực làm:
- Thị xã Hòa Thành
- huyện Gò Dầu
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ DUYÊN LÊ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

05/04/2024

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
- Thị xã Trảng Bàng
- Huyện Dương Minh Châu
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI KHUYNH HƯỚNG BÙI KHUYNH HƯỚNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

18/08/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 8-12tr
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH HOA HOÀNG TRUNG HUỲNH HOA HOÀNG TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

27/02/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ THANH TÚY ĐOÀN THỊ THANH TÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Trung cấp

22/11/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH ĐẰNG PHI ĐINH ĐẰNG PHI Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

20/02/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THOA NGUYỄN THỊ THOA Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH