DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký/Quản trị Văn phòng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ANH KHOA NGUYỄN ANH KHOA Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Trợ lý Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÂM THỊ MỸ SOẠN LÂM THỊ MỸ SOẠN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/08/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận (9-12tr)
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC LINH NGUYỄN NGỌC LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 12/12

10/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH