DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TƯ NGUYỄN THỊ TƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

25/04/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5-10tr
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thanh Thúy Phạm Thanh Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

14/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRUYỆN THỊ HUỆ TRUYỆN THỊ HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

07/04/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-10tr
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN YẾN NGUYỄN XUÂN YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/10/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 10000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 7 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Ngọc Mai Trần Thị Ngọc Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

12/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG MINH NGỌC TRƯƠNG MINH NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

21/07/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ BÉ HAI ĐỖ THỊ BÉ HAI Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

17/06/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HUỲNH GẤM LÊ THỊ HUỲNH GẤM Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

25/04/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 75000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 7 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Thị Hoài Thu Ngô Thị Hoài Thu Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

01/12/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ huỳnh thị thùy trang huỳnh thị thùy trang Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Trung cấp

01/11/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 70000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦM CHÍ TÂM TRẦM CHÍ TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

01/11/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ võ ngọc diệu võ ngọc diệu Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/06/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thanh Tuyền Phạm Thị Thanh Tuyền Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nguyễn thị thanh hằng nguyễn thị thanh hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

25/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ hứa minh trí hứa minh trí Giới tính: Nam Tuổi: 49 Không yêu cầu

06/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ thái hồng hạnh thái hồng hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 43 Tốt nghiệp Đại học

25/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH