DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ Da giầy/Sản xuất giầy

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Thanh Sang Dương Thanh Sang Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Da giầy/Sản xuất giầy Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Yến Ngọc Lê Thị Yến Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Tốt nghiệp Đại học

20/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Da giầy/Sản xuất giầy Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh TRúc Nguyễn Thị Thanh TRúc Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Không yêu cầu

16/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Da giầy/Sản xuất giầy Kinh nghiệm: 6 tháng

DANH MỤC NGÀNH