DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ TƯƠI BÙI THỊ TƯƠI Giới tính: Nữ Tuổi: 37 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

10/07/2024

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH PHAN THANH NGÂN HUỲNH PHAN THANH NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Không yêu cầu

08/06/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN CÔNG DANH PHAN CÔNG DANH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Không yêu cầu

12/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VIỆT ĐỨC TRẦN VIỆT ĐỨC Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Không yêu cầu

22/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ MINH CHƯƠNG VÕ MINH CHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

09/09/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 9.500.000- 14.000.000
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thị Thanh Trà Đinh Thị Thanh Trà Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Không yêu cầu

08/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hữu Lợi test Lê Hữu Lợi test Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Không yêu cầu

30/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG NGỌC ĐĂNG KHOA TRƯƠNG NGỌC ĐĂNG KHOA Giới tính: Nam Tuổi: 30 Không yêu cầu

16/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUỆ NGẠN NGUYỄN HUỆ NGẠN Giới tính: Nam Tuổi: 37 Không yêu cầu

09/07/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HÀ NGUYỄN THỊ HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 54 Không yêu cầu

18/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Ngọc Thùy Ân Lê Ngọc Thùy Ân Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

06/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Xuân Võ Thị Xuân Giới tính: Nữ Tuổi: 62 Không yêu cầu

04/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Giúp việc gia đình Lương: 6000000
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN SƠN PHẠM VĂN SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 44 Không yêu cầu

11/04/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Dương
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Kim Nga Phan Thị Kim Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 47 Không yêu cầu

05/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Cường Nguyễn Văn Cường Giới tính: Nam Tuổi: 45 Không yêu cầu

22/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ lê thị sương lê thị sương Giới tính: Nữ Tuổi: 44 Không yêu cầu

14/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH