DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

07/02/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hành chính học Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH