DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

20/05/2024

Khu vực làm:
- Thành phố Tây Ninh
- Thị xã Hòa Thành
- Huyện Dương Minh Châu
- huyện Gò Dầu
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU TRÚC NGUYỄN THỊ THU TRÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

17/03/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10-11tr
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH