DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NGUYỄN HỒNG QUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Văn Nghĩa Giới tính: Nam Tuổi: 26 Cao đẳng nghề

01/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUỲNH HẢI ĐĂNG NGUYỄN HUỲNH HẢI ĐĂNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/11/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5 000 000- 10 000 000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ CHÍ TÂM LÊ CHÍ TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/09/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 8.000.000 - trên 10.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Kim Tài Dương Kim Tài Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

19/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Minh Toàn Nguyễn Minh Toàn Giới tính: Nam Tuổi: 19 Trung cấp nghề

13/07/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG NGỌC BẢO TRƯƠNG NGỌC BẢO Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/01/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 11 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NHẬT DUY TRẦN NHẬT DUY Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

27/11/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7.500.000-10.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỮU NHÂN NGUYỄN HỮU NHÂN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

13/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH