DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ MINH NHẬT ĐỖ MINH NHẬT Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

17/08/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Kim Thy Huỳnh Thị Kim Thy Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRẦN TƯỜNG VY NGUYỄN TRẦN TƯỜNG VY Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/11/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC MINH THƯ NGUYỄN NGỌC MINH THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH