THÔNG BÁO Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo theo Chương trình EPS lần 01 năm 2024

  • 19/03/2024
  • 419

Kính gửi: - Người lao động đăng ký dự thi ngành sản xuất chế tạo 
    
Thực hiện theo Công văn số 200/TTLĐNN - TCLĐ ngày 18 tháng 03 năm 2024 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo theo Chương trình EPS lần 01 năm 2024.

Trung tâm Dịch vụ việc làm – Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh trân trọng thông báo đến người lao động thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo theo Chương trình EPS lần 01 năm 2024 (Kèm theo Danh sách ca thi và Công văn 200/ TTLĐNN – TCLĐ). Yêu cầu người lao động có tên trong danh sách theo dõi và thực hiện đúng các nội dung liên quan trong Công văn.

>> Tải công văn: Công văn số 200/TTLĐNN - TCLĐ ngày 18 tháng 03 năm 2024
>> Danh sách ca thi: Xem danh sách

Trân trọng kính chào!./.