Xây dựng quy định để người lao động buộc phải có bảo hiểm thất nghiệp

  • 16/02/2023
  • 668

(Dân trí) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tất cả người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi ký hợp đồng lao động.

Xây dựng quy định để người lao động buộc phải có bảo hiểm thất nghiệp

(Dân trí) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tất cả người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi ký hợp đồng lao động.

Đây là một trong những đề xuất điều chỉnh một số chính sách liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng luật Việc làm (sửa đổi) Bộ LĐ-TB&XH chuẩn bị trình Chính phủ.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo hướng bổ sung quy định tất cả người lao động có giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên; bổ sung người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Bộ cũng đề xuất bổ sung quy định giao Chính phủ xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động căn cứ kết dư quỹ trước các "cú sốc" như khủng hoảng thị trường, suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh.

Theo đề xuất, người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi ký hợp đồng lao động.

Đối với người lao động, khi tham gia BHTN được hỗ trợ trong trường hợp gặp các "cú sốc" nêu trên. Cùng với đó, người lao động được hưởng trợ cấp và tìm kiếm việc làm khi mất việc.

Về mức thu quỹ BHTN, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sửa đổi theo hướng luật chỉ quy định mức trần và giao Chính phủ quy định mức đóng từng giai đoạn. Bởi thực tế có thời điểm quỹ kết dư lớn, nếu muốn giảm mức đóng từ 1% xuống 0,5% phải xin ý kiến Quốc hội.

Theo đó, mức đóng vào quỹ sẽ được quy định như sau: Người lao động đóng tối đa bằng 1% tiền lương tháng; người sử dụng lao động đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng của người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương bảo đảm và giao Chính phủ quy định cụ thể mức đóng của người lao động, người sử dụng lao động để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành chính sách của Chính phủ.

Với nhóm chính sách về hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH đánh giá, đây sẽ là công cụ quản trị thị trường lao động, luật sẽ bổ sung, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động để duy trì việc làm cho người lao động, phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp…

Sơn Nguyễn