Kìm giữ tỷ lệ thất nghiệp dưới 3%

  • 13/01/2023
  • 158

(Dân trí) - Phấn đấu đến năm 2025, duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp (dưới 3%), đào tạo thường xuyên cho khoảng 25% lực lượng lao động, tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45%...

Kìm giữ tỷ lệ thất nghiệp dưới 3%

(Dân trí) - Phấn đấu đến năm 2025, duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp (dưới 3%), đào tạo thường xuyên cho khoảng 25% lực lượng lao động, tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45%...

Đây là một trong những nội dung Chính phủ nêu trong Nghị quyết 06 về phát triển thị trường lao động linh hoạt và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội.

Nhiều lao động di cư trở về quê do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Để khắc phục hậu quả của đại dịch, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm và phát triển nguồn nhân lực.

Tham mưu, đề xuất cho Chính phủ các cơ chế, chính sách, giải pháp mới hiệu quả, khả thi bảo đảm phát triển thị trường lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bổ sung, hoàn thiện các chính sách mang tính chủ động, phòng ngừa thất nghiệp; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề thông qua Thẻ học nghề cho người lao động.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%; khoảng 25% lực lượng lao động được đào tào lại, đào tạo thường xuyên.

Duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 3%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị ở mức thấp dưới 7%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 6%.

Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45%; khoảng 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp...

Chính phủ yêu cầu nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động.

Để thực hiện tốt các mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu các cơ quan ngang Bộ, các địa phương cần chú trọng đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho lực lượng lao động; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ trì tổ chức giảng dạy để bảo đảm học sinh vừa được học nghề, vừa được học văn hóa ngay tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tổ chức thực hiện các biện pháp để giải quyết tình trạng thiếu lao động cục bộ, mất cân đối cung - cầu lao động; phát triển các hình thức giao dịch việc làm theo hướng hiện đại trên nền tảng công nghệ số; thu hút lao động tại chỗ...

Nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động; đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người lao động; trước mắt tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở và hạ tầng xã hội khác cho người lao động, chính sách hỗ trợ tín dụng để giải quyết vấn đề về chỗ ở cho người lao động.

Hỗ trợ phát triển lưới an sinh và bảo hiểm cho người lao động, trong đó đa dạng hóa các gói dịch vụ an sinh xã hội cung cấp cho người lao động; đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng cơ chế cung cấp các hỗ trợ hành chính và pháp lý cần thiết cho người lao động tham gia các chương trình an sinh tự nguyện.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, Chính phủ lưu ý cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chế tài xử lý đối với những hành vi vi phạm quy định pháp luật về lao động, đặc biệt về ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ an sinh xã hội khác cho người lao động.

Sơn Nguyễn