THÔNG BÁO Về việc tuyển nhân viên làm Bảo vệ tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tây Ninh

  • 02/12/2022
  • 234

Căn cứ nhu cầu công việc, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tây Ninh thông báo tuyển nhân viên làm Bảo vệ

/upload/files/DOC120222-12022022101023.pdf