HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  • 06/03/2017
  • 6386

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TÂY NINH

 

HƯỚNG DẪN

THỦ TỤC VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

        

Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

 

I. Thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

Trong thời hạn 03 tháng (tính theo dương lịch), kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ/HĐLV Người lao động phải trực tiếp đến:

   - Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh: Số 1291, kp Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, tp Tây Ninh. Hoặc một trong các Văn phòng đại diện của Trung tâm đặt tại:

   - Thị Xã Trảng Bàng: 3402 QL 22B, Khu phố Suối Sâu, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

               - Huyện Gò Dầu: Kios số K2-3 Khu đô thị Bời lời thuộc KCN Phước Đông, xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

             Để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

II. Điều kiện để hưởng Bảo hiểm thất nghiệp:

Người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (là người có tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ/HĐLV đã đóng bảo hiểm thất nghiệp) được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. - Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ/HĐLV đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ/HĐLV xác định thời hạn và không xác định thời hạn;

                -Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ làm việc theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

            3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TTDVVL theo quy định;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

III. Hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp cần nộp bao gồm:

- Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (theo mẫu)

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ: Quyết định chấm dứt HĐLĐ/HĐLV; Quyết định thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ/HĐLV...

- Sổ Bảo hiểm xã hội;

- Bản sao chứng minh nhân dân;

- Các giấy tờ liên quan (nếu có).

            IV. Thời điểm hưởng BHTN

Người thất nghiệp được hưởng các chế độ BHTN từ ngày thứ 16 tính theo ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp với TTDVVL.

            V. Chế độ BHTN

            1. Trợ cấp thất nghiệp

            2. Hỗ trợ việc làm

            3. Hỗ trợ học nghề

            4. Bảo hiểm y tế

            5. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ

 

Chi tiết xin liên hệ:
Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh

Địa chỉ: Số Số 1291, kp Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, tp Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02763.631774; VP Phước Đông: 02763.534334; VP Trảng Bàng: 02763.899663.574.990

Email: dvvltayninh@gmail.com