GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TÂY NINH

  • 29/11/2016
  • 1629

Địa chỉ: Đường CMT8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

Điện thọai: 0276.3822621 – 0276.3625882 – 0276.3631531 fax: 0276.3825147.

website: www.vieclamtayninh.vn.

email: dvvltayninh@gmail.com. Trung tâm Giới thiệu việc làm Tây Ninh thành lập tháng 4/1989 là đơn vị sự nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương & Xã hội.

Chức năng nhiệm vụ thực hiện theo Nghị dịnh 19/2005/NĐ-CP ngày 28/01/2005, Nghị định số sửa đổi bổ sung số: 71/2008/NĐ/CP ngày 05/06/2008 của Chính Phủ; Thông tư hướng dẩn số: 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005, Thông tư hướng dẩn sửa đổi bổ sung số: 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 của Bộ LĐTB&XH.