GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TÂY NINH

  • 29/11/2016
  • 3233

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

Trung tâm dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Tây Ninh là đơn vị trực thuộc Sở lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện chức năng dịch vụ việc làm, dạy nghề liên kết đào tạo, tổ chức thu thập, xử lý, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

- Tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí.
- Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu người sử dụng lao động.
- Thu thập thông tin thị trường lao động.
- Phân tích và dự báo thị trường lao động.
- Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.
- Đào tạo kỹ năng dạy nghề theo quy định của pháp luật
- Tiếp nhận đăng ký thất nghiệp, lập các thủ tục, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Trung tâm dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Tây Ninh luôn đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp.

CƠ CẤU TỔ CHỨC


THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Địa chỉ: Số 1291 CMT8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại:

  • Phòng Giới thiệu việc làm:  0276.3822.621 
  • Phòng Bảo hiểm thất nghiệp: 0276.3631.774
  • Phòng Đào tạo nghề: 0276.3631.773


- Email: dvvltayninh@gmail.com
- Website: www.vieclamtayninh.gov.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/vieclamtinhtayninh